𝐂𝐚đĻ𝐛𝐮𝐮đĢ ✅
𝐌𝐮đĢ𝐚 ✅
𝐇𝐞đĢ𝐚𝐜đĨ𝐞đŦ ✅
𝐂𝐨𝐧𝐟𝐞đĢ𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐋𝐞𝐚𝐠𝐮𝐞 âŗ

We winnen in ÊÊn week drie keer en zitten vanmiddag om 14:00 samen met de Spurs in de koker bij de loting voor de tussenronde van de Conference League.

Fijne maandag Vitesse supporters! 🤩

#vitesse #arnhem #podcast #voetbalSource