𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛𝗗𝗔đ—Ŧ!đŸ”Ĩ

Vandaag staat de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht op het programma. Vorig jaar zorgde Riechedly Bazoer voor de 2-0 vlak voor rust.

Welke Vitesse speler gaat vandaag het net vinden?âšŊī¸

𝗙đ—ŧđ—ŋ𝘇𝗮 𝗩đ—ļ𝘁𝗲𝘀!đŸ’ĨSource