𝗡𝗜𝗘𝗨đ—Ē𝗘 đ—ĸđ—Ŗ𝗡𝗔𝗠𝗘!🎙ī¸

Morgenavond gaan wij zitten voor een nieuwe opname van Studio Langs de Rijn.

Met deze week als gast @sandermvdb van @omroepgld .

𝗩đ—ŋ𝗮𝗴𝗲đ—ģ đ—ŧ𝘃𝗲đ—ŋ 𝗱đ—ŧ𝘀𝘀đ—ļ𝗲đ—ŋ 𝗚𝗲𝗹đ—ŋ𝗲𝗗đ—ŧđ—ē𝗲 đ—ŧđ—ŗ 𝗮đ—ģ𝗱𝗲đ—ŋ𝗲 𝘃đ—ŋ𝗮𝗴𝗲đ—ģ? 👇

#vitesse #arnhem #eredivisie #podcast #fcutrechtSource