𝗩đ—ļ𝘁𝗲𝘀𝘀𝗲 – 𝗙𝗖 𝗧𝘄𝗲đ—ģ𝘁𝗲 𝟮-𝟮đŸ’Ē

Na een sterkte tweede helft hadden we uitzicht op 3 punten tegen FC Twente. Uiteindelijk moesten we tevreden zijn met ÊÊn punt.

Wie is jullie đ—ē𝗮đ—ģ 𝘃𝗮đ—ģ 𝗱𝗲 𝘄𝗲𝗱𝘀𝘁đ—ŋđ—ļ𝗷𝗱?

#vitesse #eredivisie #vittwe #voetbal #podcastSource