𝗩đ—ļ𝘁𝗲𝘀𝘀𝗲 – 𝗡𝗘𝗖 đŸŦ-đŸŦ ⚖ī¸

Ondanks dat we meer dan ÊÊn helft met een man meer hebben gespeeld. Hebben we helaas niet meer dan een punt gepakt in de derby.

Luister dinsdag naar een nieuwe aflevering voor onze analyse!🎙ī¸

#vitesse #eredivisie #voetbal #podcastSource