Valeriy Oyf is bereid om zijn belang terug te geven aan Vitesse. Deze aanpak, die de komende periode wordt geformaliseerd en ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de licentiecommissie van de KNVB, is in het voordeel van Vitesse. Met een aandeel in het eigen management van Arnhem loopt de club voorop bij het bepalen van de weg naar een eventuele overnameovereenkomst met een nieuwe partij. Hiervoor is een basis gelegd.

Overdracht

Naast de prioriteitsaandeel, zal de stichting Betaald voetbal Vitesse-Arnhem” dan ook alle gewone aandelen van de club houden. Met de verwachte aandelenoverdracht zal ook de schuld (meestal genoemd) van de moedermaatschappij (Performance Management Holding B.V.) worden opgelost. Hierdoor kan er met een schone lei begonnen worden aan een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de club. Sinds half maart zijn we backstage hard aan het werk aan deze backstage. intentieovereenkomst

In de tussentijd wordt later een ondertekende intentieverklaring met een geïnteresseerde bekend gemaakt. De verwachting is dat deze deal in de komende periode zal worden omgezet in een definitieve koopovereenkomst, zodat de verwachte overname na goedkeuring door de licentiecommissie van de KNVB, samen met andere overeenkomsten, kan worden afgerond.

Henk Parren

Henk Parren, voorzitter raad van commissarissen en organisatiecommissie: “Dit zijn belangrijke ontwikkelingen voor Vitesse en de toekomst van de club, die de huidige grootaandeelhouder maakt. Wij zijn van mening dat de volgende stappen zo snel mogelijk kunnen worden genomen. De twee pijlers die voor alle stakeholders het belangrijkst zijn blijven ongewijzigd: continuïteit waarborgen en de (sportieve) ambities van Vitesse behouden. “

Pascal van Wijk(Algemeen Directeur) van Vitesse: “De afgelopen drie maanden hebben we achter de schermen hard gewerkt. Het voornemen om aandelen aan de organisatie over te dragen en de intentieverklaring met de toekomstige verkrijger zijn belangrijke stappen in de goede richting en vormen de basis voor het opvolgen van de wensen van alle partijen. Van Wijk zei: “We blijven hard werken om dit harde werk af te ronden. “Tot slot wil ik benadrukken dat we graag meer willen praten over de overnamesituatie, maar we hopen dat mensen begrijpen dat het niet altijd bevorderlijk is voor het proces. We zijn op de goede weg zijn, maar er zullen zijn nog enkele stappen te nemen zijn. Dit moet in rust gebeuren. We kunnen geen andere belangrijke aankondigingen doen tot de definitieve oplevering, aangezien het een overeenkomst is tussen alle betrokken partijen, waaraan we ook wettelijk gebonden zijn.